Logopeediline ja eripedagoogiline abi

Kliendi kommunikatsioonitaseme ja sellest tuleneva toimetuleku hindamine. Klient saab abi eneseusu tõstmisel, kuuluvustunde loomisel, sotsiaalseks suhtluseks valmistumisel, kommunikatsioonivilumuse taastamisel ning alternatiivse kommunikatsiooni kujundamisel. Kommunikatsiooniks valmistatakse ette ka suhtluspartnereid kliendi toimetulekuks olmes, huvitegevuses, õppimises ja töökeskkonnas.

Ambromed Kliinikus pakuvad logopeedilist ja eripedagoogilist teenust logopeed Tiiu Päll ja Külli Saarnik.