Ambromed Kliiniku eetilised põhimõtted

Eetiliste põhimõtete väljatöötamisel on kasutatud:

Eesti Psühholoogide Liidu Eetikakoodeks (1990)

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks (2005)

Eesti Arstieetika koodeks (2008)