26.septembril 2014 toimus Ambromed Kliinikus VATEKi Tartumaa vaimse tervise teabepäev.

Esinajad:
"Positiivne vaimne tervis - mis see on?" - Airi Mitendorf
"Miks inimesed joovad?" - Kariina Laas
"Kuidas ära tunda söömishäireid?" - Jorgen Matsi
"Suhtumine raskest psüühikahäirest taastujatesse" - Külli Mäe
"Pereteraapia - kas hooldus või remont?" - Tiit Kõnnussaar
"Kuidas tõsta enda õnnetunnet õpingutes?" - Harald Lepisk

Arutelu - moodustati kaks rühma, kes keskendusid lastele ja täiskasvanutele ning kaardistati vaimse tervise alased probleemid Tartumaal ja esitati omapoolsed ettepanekud teemades:

I “Teenuste kättesaadavus ja toimimine”

Informatsiooni saadakse internetist, põhiliselt töövõrgustiku isikutelt.
• Teenuste kättesaadavus on maakonniti väga erinev.
• Lastepsühhiaatrite vähesus ning seetõttu pikad järjekorrad.
• Spetsialistide puudus juba koolides – vaja ka lasteaedadesse.
Lahendused:
• Info kättesaadavuse parandamine – koduleheküljed, isiklikud tutvused, maakonna lehed (valla lehed), lehtlehed.
• Ühtne keskkond – kogu informatsioon ühel koduleheküljel.
• Infot jagada varasemas eas.
• Raamatukogu, tuba kliinikute juures info jagamiseks.
• Kogemusnõustamine, tugigrupid.
• Info saamiseks pöörduda Puuetega Inimeste Koja poole, Psühhiaatriakliinikusse, üliõpilasnõukogudesse.
• Pereteraapia teenus on oluline vaimse tervise ennetamise osa ja vaimse tervise toetaja.
• Igasse maakonna kooli sotsiaalpedagoog, psühholoog ja eripedagoog.
• Varane märkamine – perearstide koolitamine.
• Varane märkamine – günekoloog (raseduse kulg).
• VATEKi koduleheküljele teenuste kättesaadavuse märkimine.
• Lasteaedadesse tervishoiu spetsialistid.

II “Vaimse tervise teenuste kitsaskohad”

• Teenusepakkujaid ei ole piisavalt, järjekorrad on pikad.
• Esmatasandi teenusepakkujad ei ole piisavalt informeeritud psühhoteraapia teenusest – millal seda kasutada, kust leida?
• Oleks vaja karjääriteste, kui Rajaleidja enam ei testi.
• Testide koolituste kättesaadavus madal – koolitatakse kaugel, on kallis, ei vasta alati reaalsele vajadusele.
• Puudub puudega alaealise paigutamise võimalus erihoolekande asutusse.
• Sotsiaalsete oskuste ring – senine liiga kallis, asutus ei finantseeri.
Lahendused:
• Saada informatsiooni erapraksiste kohta, et saada teenust kiiremini.
• Kasutada väljaõppega töötajaid – psühhiaatria õdesid.
• Koduvisiite teha – rehabilitatsioonieesmärkidel järelvalve.
• Ennetustöö – sotsiaalsete oskuste õpetamine põhikoolis.
• Ennetustöö – suhtlemisalane koolitus pikema programmina gümnaasiumihariduse osana. Loengud ja koolitused noortekeskustesse, klubidesse.
• Vanematele järjepidevalt koolitusi teha.

III “Vaimse tervise alase teadlikkuse edendamine inimestel”

• Seletamine, et vaimne häire on haigus nagu iga teine.
• Rääkimine ausalt ja otse.
• Üldiselt inimeste harimine.
• Psühholoogia tudengite kasutamine – koolidesse saatmine.
• Õpetajate koolitused HTM-i poolt (suhtlemine, vaimne tervis).

IV “Tervist edendav keskkond”

• Tugigrupid omade hooldajatele.
• Kodulehekülg ka hooldajatele ja töötajatele, mis oleks toetav.
• Inimeseõpetus, sh eneseregulatsiooni ja suhtlemisoskuste omandamise jätkumine gümnaasiumis.
• Sotsiaalsete oskuste õpetus lasteaiaõpetajatele, et teeksid tunde lasteaias.
• Keelustada energiajookide müügivõimalus lastele.

V “Vaimse tervise probleemidega inimeste märkamine”

• Puudub supervisiooni võimalus.
• Maakonna piirkondades puudub sotsiaalne toetus – spetsialiste vähe.

Fotod teabepäevast