Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täiendkeskuse kursuste raames viisid psühhiaater dr. Lembit Mehilane ja kliiniline psühholoog Jelena Põldsam läbi koolituse 07.03.2013, mille teemadeks olid:

• psühhopatoloogia ilmingud psüühikas, kehalises tervises ja käitumises
• psüühikahäirete eripära noorukitel ja vanemaealistel patsientidel
• psühhopatoloogia kui oluline toimetuleku ja elukvaliteedi mõjutaja
• kroonilise psüühikahäirega patsiendi rehabilitatsiooni süsteem
• psüühikahäirete ravi põhimõtted ja võimalused Eestis