Vaimne tervis ja töö on omavahel seotud. Supervisioon ehk töönõustamine on mõeldud inimestele, kes töötavad teiste inimestega. Supervisioon sobib sotsiaal-, õigus-, hariduse, meditsiini, vaimse tervise ja nendega seotud valdkondades töötavatele juhtidele.

Töönõustamine tegeleb järgmisega:

-       Töömotivatsiooni leidmine

-       Professionaalsete tugevuste arendamine

-       Tööstressi maandamine ja läbipõlemise ennetamine

-       Selgusele jõudmine karjäärivalikutes

-       Juhtumite läbiarutamine

-       Töösuhetega seotud küsimused

-       Juhina inimeste toetamine organisatsioonis

-       Juhi jõustamine oma töös

 

Lisaküsimuste korral kirjuta: marina.cojocaru@ambromed.ee