Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon tähistas 15-17.mail 2015 oma 25.sünnipäeva konverentsiga "Kes mida kardab?"

Konverentsil tegid ettekande lisaks teistele Ambromed Kliiniku kliiniline psühholoog-psühhoterapeut Kirsti Akkermann ning psühholoog Liine Põldsam.

Ettekannete pealkirjad:
"Miks KKT-l ei ole põhjust karta?" - Katri-Evelin Kalaus, EKKA president, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut, SENSUS

"Milline hirm mul on ja kuhu ma temaga lähen?" - Prof. Jaanus Harro, TÜ Psühholoogia Instituut

"Ärevushäirete ravitulemused: kas on võimalik ennustada, kuidas keegi paraneb?" - Anu Aluoja, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, kliinilise psühholoogia dotsent, TÜ Psühhiaatriakliinik

"Kas aju teab, kes mida kardab?" - Kairi Kreegipuu, eksperimentaalpsühholoogia vanemteadur, TÜ Psühholoogia Instituut

"Mis mõnele nauding, see teisele hirmutav: pidurdusliku kontrolli raskused söömishäiretega patsientidel" - Kirsti Akkermann, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, kliinilise psühholoogia dotsent, TÜ Psühholoogia Instituut, Ambromed Kliinik

"Kes mida kuidas kardab? Hirmude vaatlev õppimine" - Liine Põldsam, psühholoog, Ambromed Kliinik

"Millised võiksid olla ärevushäirete KKT väljaõppe õpiväljundid?" - Peeter Pruul, kliiniline psühholoog, Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskus, Kaare & Pruul