Ambromed Kliiniku olulisteks eesmärkideks on klientidele meeldiva ravikeskkonna tagamine ning kvaliteetse ja vajaliku teenuse pakkumine. Selle tagamiseks ootame tagasisidet ravikeskkonna, töötajate, pakutavate teenuste ning tööviiside kohta, et vajadusel viia ellu muutused teenuse kliendisõbralikumaks muutmiseks.
Klientidel on võimalik tagasisidet esitada kirjalikult meili teel, kliinikusse kohale tulles suuliselt meie töötajatele ning kasutades tagasisideküsitluse vormi, mida on võimalik täita anonüümselt.

Klientide hinnang teenustele

Klientide tagasisideküsitluses märkisid 86% vastanutest, et nad on kliiniku teenustega väga rahul, 7% vastanutest hindasid, et nad on teenustega pigem rahul ning 7% vastanutest ei osanud oma rahulolu hinnata.

Teenuste kättesaadavust ehk vastuvõtuaegade sobivust hindas 86% vastanutest sobivaks, 7%  hindas vastuvõtuaegasid ebasobivateks ning 7% vastanutest ei osanud hinnata teenuse kättesaadavust.
Ooteaega hindas 86% vastanutest sobivaks, 7% ei osanud seda hinnata ja 7% arvas, et ooteaeg on liiga pikk. 
86% küsitlusele vastanutest hindas, et nad saavad kõik vajalikud teenused Ambromed Kliinikust kätte.
Mõned klientide kommentaarid:
“Teenustega jäin väga rahule. Kõike, mida vajasin, leidsin selles kliinikus ja teenused olid 100% positiivse mõjuga.“
„Teenindus on hea ja sõbralik, psühholoog ja psühhiaater on mind aidanud juba selle ajaga, mis ma olen käinud."
"Töötajad on sõbralikud, suhtumine klienti on väga hea ja mõistev."
"Sõbralik suhtumine, kliendikeskne."

Klientide hinnang ravikeskkonnale
Klientide tagasisideküsitlusest selgus, et 93% vastanutest on rahul kliiniku ruumide, sisustuse ja paigutusega. 7% ehk üks vastanu ei osanud oma rahulolu hinnata.  

Mõned klientide kommentaarid kliiniku ruumidele ning ravikeskkonnale:
"Väga mõnus ja hubane."
"Väga mugavad, soojad ruumid."
"Väga mõnus atmosfäär, eriti meeldivad alati värsked lilled laua peal. Mina ei kasutaks lõhnavaid küünlaid, vahepeal tekitavad allergiat."
"Soe ja sõbralik."

Oleme väga tänulikud kõikidele klientidele, kes on vastanud meie tagasisideküsitlusele, esitanud enda ettepanekuid ning andnud neist teada meie töötajatele. Samuti oleme väga tänulikud edastatud heade soovide eest. Kõiki ettepanekuid võtame arvesse järgmise aasta planeerimisel, et enda teenust veelgi kliendisõbralikumaks muuta.

Ootame ka jätkuvalt kõikidelt oma klientidelt tagasisidet ning ettepanekuid meie teenuste, spetsialistide ning keskkonna kohta.

Pikemalt saab lugeda - Klientide tagasiside 2017.