Ambromed Kliiniku olulisteks eesmärkideks on klientidele meeldiva ravikeskkonna tagamine ning kvaliteetse ja vajaliku teenuse pakkumine. Selle tagamiseks ootame tagasisidet ravikeskkonna, töötajate, pakutavate teenuste ning tööviiside kohta, et vajadusel viia ellu muutused teenuse kliendisõbralikumaks muutmiseks.

Klientidel on võimalik tagasisidet esitada kirjalikult meili teel, kliinikusse kohale tulles suuliselt meie töötajatele ning kasutades tagasisideküsitluse vormi, mida on võimalik täita anonüümselt. 

2016. aastal kogusime tagasisidet ka kliendiintervjuu kujul. Intervjueeritavateks (5 inimest) olid erinevate rahastuste alusel Ambromed Kliinikus teenuseid saavad inimesed. Intervjuu eesmärgiks oli saada tagasisidet klientide rahulolu, vajaduste, ettepanekute, kaebuste, teenuste hinnangu, arendamise ja planeerimise, jõustamise, lugupidamise, enesemääramisõiguse, asukoha sobivuse ning üldise teadlikkuse (konfidensiaalsuspoliitikast, õigustest ja kohustustest, eetilistest põhimõtetest jne) kohta.

Klientide rahulolu
Klientide kommentaarid:
"Vastuvõtt on alati soe ja meeldiv."
"Alati on soe tulla kliinikusse ja vastuvõtule."
"Meeldib, et tuleb SMS, mis teavitab vastuvõtu ajast."
"Kliinikusse ja ja vastuvõtule on alati meeldiv tulla. Meeldib, et vastuvõttudele pääseb kiiresti."
"Peale vasuvõttu kliinikust lahkudes jääb alati hea tunne.

Klientide hinnang teenustele
Klientide tagasisideküsitluses märkisid 78% vastanutest, et nad on kliiniku teenustega väga rahul, 22% vastanutest hindasid, et nad on teenustega pigem rahul. Klientide kommentaarid olid järgnevad:
"Väga hästi organiseeritud. Tunnen, et olen siia alati oodatud. Kõikidele küsimustele on siin alati vastus või lahendus."
"Kõik vajalik on kättesaadav. Raviarstiga on suur vanusevahe, mis raskendab natuke suhtlemist."
"Olen väga rahul selle inimesega, kes minuga tegeleb."
"Väga sõbralik ja soe keskkond. Parkimine kallis ja raskendatud."
"Väga tore psühholoog, psühhiaatri vastuvõttu alles ootan."
"Soe vastuvõtt, suurepärane Jelena."
"Alati soe vastuvõtt kogu majas. Mind on alati ära kuulatud ja vastu tuldud."

Klientide hinnang ravikeskkonnale
Klientide tagasiside küsitlusest selgus, et 88% vastanutest on rahul kliiniku ruumide, sisustuse ja paigutusega. 6% ehk üks vastanu ei ole rahul kliiniku ruumide, sisustuse ja paigutusega, kommenteerides: “Ruumid on kohati liiga kõledad, vastuvõtus näiteks palju kasutamata pinda, häirivalt avar”. Üks vastanutest (6%) ei osanud sellele vastata. Mõned klientide kommentaarid kliiniku ruumidele ning ravikeskkonnale:
"Hubane, õdus, väärikas, mugav, tõstab enesetunnet, tekitab juba enne vastuvõttu positiivse
häälestuse."
"Mulle väga meeldib vaikus, puhtus, WC - kõik on siin majas parim."
 "Võiks olla natuke privaatsem, ruumid õdusamad."

Oleme väga tänulikud kõikidele klientidele, kes soostusid kliendiintervjuul osalema ja andsid meile tagasisidet ning tegid ettepanekuid teenuste kvaliteedi jätkuvaks hoidmiseks ja parandamiseks. Samuti soovime tänada kõiki kliente, kes on vastanud meie tagasisideküsitlusele, esitanud enda ettepanekuid ning andnud neist teada meie töötajatele. Samuti oleme väga tänulikud edastatud heade soovide ning kommentaaride eest. Kasutame kõikide ettepanekuid järgmise aasta planeerimisel, et enda teenust veelgi kliendisõbralikumaks muuta. Ootame ka jätkuvalt tagasisidet ning ettepanekuid meie teenuste, spetsialistide ning keskkonna kohta.

Pikemalt saab lugeda - Klientide tagasiside 2016.