Kodukord

Teenusele saabumine

Teenusele palume saabuda kuni kümme minutit enne vastuvõtu algust. Esmase vastuvõtu eel palume tutvuda kliendi õiguste ja kohustustega ning täita küsimustik kliendi elukvaliteedi kohta.

Teenusele saabudes palume kaasa võtta:

Visiiditasu on võimalik tasuda sularahas või pangakaardiga.

Teenusele saabudes pöördub klient sekretäri poole, kellele annab teada enda nime ning vajalikud dokumendid ning tasub visiiditasu. Klient vahetab välisjalanõud kliiniku pestud susside vastu. Sekretär juhatab kliendi ooteruumi või spetsialisti kabinetti. Klient loeb läbi ning allkirjastab nõusolekulehe kliendi õiguste ning kohustuste kohta enne teenuse algust. Vajadusel täidab täiendavad küsimustikud (elukvaliteedi küsimustik, emotsionaalse enesetunde küsimustik).

Lastel kuni 18.eluaastani allkirjastab nõusolekulehe ning täidab küsimustiku lapsevanem või hooldaja.

Vastuvõtul

Esmase vastuvõtu viib läbi spetsialist, kes täidab kliendi individuaalse tegevusplaani. Vajadusel kaasatakse selleks teised spetsialistid kliendi nõusolekul. Koos kliendiga pannakse kirja eesmärgid ning kliendi vajadused, otsustatakse ravi sobivuse ning edasiste plaanide üle. Vajadusel suunatakse klient teise spetsialisti vastuvõtule. Kliendiga töötav spetsialist vastutab individuaalse tegevusplaani valmimise ning lukustatud kapis hoidmise eest. Ravi jätkudes täiendatakse tegevusplaani ning ravi lõppedes tehakse kokkuvõte.

Suunamine

Esmase vastuvõtu lõppedes registreeritakse kliendile vastuvõtuaeg järgmiseks korraks sama spetsialisti juurde või vajadusel suunatakse teise spetsialisti vastuvõtule. Vastuvõtuaja registreerib sekretär ning väljastab kliendile kliiniku visiitkaardi, millele märgib vastuvõtuaja kuupäeva ja kellaaja. Telefoninumbri teavitamisel tuleb kliendile 24 tundi enne vastuvõttu sms vastuvõtuaja kohta.* Klient teavitab vähemalt 24 tundi ette, kui soovib vastuvõtuaega muuta või tühistada.

*Sms vastuvõtuaja kohta võib kliendile mitte kohale jõuda juhul kui kliendi telefoninumber puudub süsteemist, kui kliendi telefon on pikalt väljalülitatud või muul tehnilisel põhjusel. Soovitame vastuvõtuaeg märkida ka visiitkaardile või isiklikku märkmikusse.

Kliendil on võimalik vastuvõtuajast ning ravist igal ajal loobuda. Vajadusel informeeritakse klienti teistest samalaadsetest asutustest või asutustest, mis pakuvad kliendile sobivamat teenust. Teise asutusse pöördumise soovi korral leitakse kliendile sobiv asutus ning vajadusel antakse kliendile vajalikud kontaktid või registreeritakse klient teise asutusse sekretäri poolt. Spetsialistid teevad endast oleneva, et tagada kliendile katkematu teenuse osutamine. Kui klient jätab etteteavitamata vastuvõtule tulemata, helistab sekretär kliendile ja küsib, kas võib talle pakkuda uut vastuvõtuaega. Vastuvõtuajast loobumise korral küsib sekretär selle põhjust ning vajadusel abistab sobivama teenusepakkuja leidmisel. Vajadusel informeeritakse teenuse saajat võimalustest leida eestkostjat ja/või tugiisikut kliendiga töötava spetsialisti poolt.