Eesti Haigekassa rahastatavad teenused

Eesti Haigekassa rahastatavad teenused Ambromed Kliinikus on mõeldud Eesti Haigekassa poolt kindlustatud isikutele psühhiaatrilise arstiabi osutamiseks.

Ravikindlustuse kohta on võimalik rohkem informatsiooni saada Eesti Haigekassa koduleheküljelt.

Eesti Haigekassa rahastatavale vastuvõtule tulles on vajalik pöörduda esmalt psühhiaatri vastuvõtule, kes vajadusel suunab edasi täiendavatele uuringutele või protseduuridele (kliinilise psühholoogi osutatavad teenused).

Haigekassa rahastatavale kliinilise psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi vastuvõtule on võimalik tulla perearsti suunamiskirjaga. Rohkem informatsiooni perearsti suunamisest

Teenused

Psühhiaatri vastuvõtt
Psühhikahäirete hindamine, diagnoosimine, ravi, rehabilitatsioon ja ennetamine. Sisaldab intervjueerimist probleemide määratlemiseks, seisundi hindamist ja selgitamist. Vajadusel suunamine kliinilise psühholoogi osutatavatele teenustele.
Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel
Toimub patsendi psüühilise seisundi hindamiseks ning edasise ravi planeerimiseks. Sisaldab patsiendi intervjueerimist probleemide määratlemiseks, seisundi hindamist ja patsiendi harimist ning selgitamist. Sisaldab psühhoteraapia vajaduse, sobivuse ja patsiendi motivatsiooni hindamist ning raviks motiveerimist. Patsiendi emotsionaalsete pingete leevendamine ja enesetunde parandamine, toimetulekumeetodite õpetamine, kohanemisvõime parandamine, iseseisva toimetuleku soodustamine ja lahenduste leidmine patsiendi probleemidele. Sisaldab kriisisekkumist raskes seisundis või suitsidaalsele patsiendile.
Psühhoteraapia individuaalne seanss

Patsiendi psühhoterapeutiline hindamine, psühhoteraapia seansi planeerimine ja läbiviimine, patsiendiga kodutöös kokkuleppimine.
Psühhoteraapia seanss perele
Vähemalt kahele pereliikmele selleks, et modifitseerida isikute omavahelisi suhteid, mis võivad säilitada ja süvendada patsiendi psühholoogilisi probleeme. Sisaldab patsiendi psühhoterapeutilist hindamist, patsiendi lähedaste isikute käitumise mõju hindamist patsiendi probleemi tekkele ja säilitamisele, psühhoteraapia seansi planeerimist ja läbiviimist, patsiendi ning tema lähedastega kodutöös kokkuleppimist.
Kognitiivse funktsiooni uuring
Viiakse läbi mõne kognitiivse funktsiooni häire kahtluse korral või kognitiivse funktsiooni häire dünaamika hindamiseks. Sisaldab testimist ja kokkuvõtet patsiendile ning suunanud arstile.
Isiksuseuuring
Viiakse läbi isiksusehäire kahtluse korral või kui on alust arvata, et isiksuslikel teguritel on osa patsiendi probleemide tekkes, püsimises ja ravis. Sisaldab testide täitmist, struktureeritud intervjuu läbiviimist ning tagasisidet patsiendile ja suunanud arstile.

Teenusele registreerimine ja järjekorra pidamise reeglid

  1. Psühhiaatri esmasele vastuvõtule registreeritakse esimesele vabale ajale, mis ei ületa 6 nädalat. 

  2. Eesti Haigekassa poolt kindlustatuile ja eravastuvõtule pöördunud isikutele kehtib erinev järjekord. 

  3. Järjekorda on võimalik registreerida telefoni teel ja kliinikus kohapeal E-R 8.00-18.00 ning e-maili teel.
  4. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda Ambromed Kliinikus, siis annab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja Ambromed Kliiniku kontaktandmeid. Lisaks tuleb 24 tundi enne vastuvõtuaega patsiendi mobiiltelefonile sõnum registreeritud vastuvõtuajaga (juhul, kui telefon on sisselülitatud ning mobiilioperaatori jaoks kättesaadav). 

  5. Järjekorda registreerimine toimub elektroonselt. 

  6. Registreerimisel märgitakse patsiendi kohta järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, 
isikukood või sünniaeg, vastuvõtuaeg, teenuse osutamise põhjus, patsiendi kontaktandmed, järjekorda registreerimise kuupäev, järjekorras võimalike muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus. 

  7. Võimalikest muudatustest ravijärjekorras teavitatakse patsienti telefoni ja/või e-maili teel. 


Eesti Haigekassa rahastatava vastuvõtu korral tuleb tasuda visiiditasu 5 eurot kord kuus. Visiiditasu ei kehti rasedatele naistele ning alla kaheaastastele kindlustatud isikutele.