Võtame vastu kõiki, kes on suunatud või ise tulnud psühhiaatrilist ja psühholoogilist abi otsima.

Ambromed psühhiaatriakliinik Tartus osutab psühhiaatrilist, psühholoogilist (individuaalne ning paari- ja pereteraapia), logopeedilist, füsioterapeutilist, tegevusterapeutilist ja sotsiaaltöötaja teenust alates 2004. aastast.

Viimased sündmused

14. veebruar 2018
Klientide tagasiside 2017

Ambromed Kliiniku olulisteks eesmärkideks on klientidele meeldiva ravikeskkonna tagamine ning kvaliteetse ja vajaliku teenuse pakkumine. Selle tagamiseks ootame tagasisidet ravikeskkonna, töötajate, pakutavate teenuste ning tööviiside kohta, et vajadusel viia ellu muutused teenuse kliendisõbralikumaks muutmiseks.